Bioklimatsko delovanje

 

Kaj je bioklimatsko delovanje?

Dviganje toplega zraka je znan termodinamični efekt. 
Bioklimatske pergole z nagibnimi lamelami omogočajo da se topel zrak neovirano odvaja iz prostora.
S tem se doseže udoben in zračen prostor, ki je svetel (indirektna svetloba) a zaščiten pred pripeko.


 

 

Kakšna je pravilna orientacija lamel? Pravokotno ali vzporedno na steno?  Kakšno orientacijo lamel priporočate iz izkušenj?

Za bioklimatsko delovanje pergole sta pravilni obe postavitvi. 
A to velja le pri pergolah z 2-stranskim nagibom lamel in 4-stranskimi žlebovi.
Te namreč omogočajo orientacijo v poljubni smeri saj je ostrešje vedno vodoravno.

S tem se doseže bioklimatsko funkcijo - odprto zračno ostrešje in hkrati 100% senčenje, v kateremkoli položaju sonca ne glede na orientacijo terase.

 

 

LAMELE PRAVOKOTNO NA STENO

Priporočamo da so lamele orientirane pravokotno na steno. Razlogov je več:
-Bolj odprt pogled iz hiše ven, saj je odprt pogled proti nebu prisoten po celotni dolžini pergole.
-Več svetlobe pozimi, saj prostor in svetloba med lamelami sega čisto do stene.
-Boljša regulacija bioklimatskega delovanja pri terasah orientiranih na jug.

 

 

 

 

LAMELE VZPOREDNO NA STENO

Pri lamelah vzporedno na steno, se zaradi perspektive, vidljivost z vsako naslednjo lamelo manjša.
Prostor deluje bolj utesnjen, ter je po občutku bolj podoben fiksnemu nadstrešku s trdo streho.